Qaldırıcı platforma

Qaldırıcı platforma

Yük qaldırıcı platformalar daima yük ilə yükləndiyi üçün burada xususi texnologiyaya malik deep-cycle akkumulyatorlardan isdifade olunur. Bu sahədə avadanlığın fəaliyyəti birbaşa akkumulyatorun performansına bağlı olduğundan yalnız bu avadanlıq üçün istehsal olunmuş akkumulyatorlardan istifadə etmək lazımdır.

 

Model V Ah CCA Uzunluq En Yüksəklik
T105 6 225 262 181 283
T105-AGM 6 217 262 179 273
J305G-AC 6 315 309 174 366
L16G-AC 6 390 308 174 417